ภาพข่าว: พิธีลงนามความร่วมมือโครงการทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการภาครัฐ

พุธ ๓๐ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๔:๔๙
ภาพข่าว: พิธีลงนามความร่วมมือโครงการทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการภาครัฐ
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการภาครัฐ (รองรับนโยบาย National e-Payment) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 30 บมจ. กสท โทรคมนาคม อาคาร CAT Tower บางรัก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด