ตือ สมบัตรฉลองความสำเร็จ เปิดตัวโฟโต้บุ๊คแห่งแรงบันดาลใจ พร้อมจัดกิจกรรมการกุศล ส่งต่ออนาคตเด็กไทยในความดูแลของมูลนิธิ EDF

อังคาร ๒๙ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๒๘
บริษัท ตือ จำกัด โดย ตือ สมบัตร ถิระสาโรช (กลาง) ถ่ายภาพร่วมกับ ธัญญากร รัตนประสิทธิ์(ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และสำเริง รัตนคช (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ในโอกาสฉลองความสำเร็จบริษัทดำเนินงานครบรอบ 18 ปี พร้อมเปิดตัวหนังสือ ตือ โฟโต้บุ๊ค แห่งแรงบันดาลใจที่รวบรวมรูปภาพและเรื่องราวผลงาน รวมทั้งความทรงจำจากการทำงาน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนรุ่นหลังที่สนใจได้เรียนรู้ ทั้งนี้ภายในงานได้มีการร่วมกันบริจาคเงินเพื่อรับหนังสือ ตือ โฟโต้บุ๊ค ดังกล่าว โดยเงินบริจาคที่รวบรวมได้จะนำไปเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสภายในความดูแลของมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)
ตือ สมบัตรฉลองความสำเร็จ เปิดตัวโฟโต้บุ๊คแห่งแรงบันดาลใจ พร้อมจัดกิจกรรมการกุศล ส่งต่ออนาคตเด็กไทยในความดูแลของมูลนิธิ EDF

สำหรับมูลนิธิ EDF ดำเนินงานดูแลมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศไทยโดยตรงมาเป็นเวลา 29ปี ครอบคลุมพื้นที่ 55 จังหวัด ที่ผ่านมาสามารถระดมทุนการศึกษามอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนในประเทศไทยโดยตรงแล้ว 344,226ทุน (สามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบหกทุน) รวมมูลค่าเงินทุนการศึกษาที่มอบให้ใน 5,392 โรงเรียน 588,333,199 บาท (ห้าร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท) ทั้งนี้การบริหารจัดการเงินบริจาคสำหรับโครงการทุนการศึกษาจะแยกออกจากเงินบริจาคโครงการพัฒนาประเภทอื่นๆ

องค์กรหรือบุคคลที่มีความประสงค์ร่วมวางกล่องบริจาค สนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิก www.edfthai.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด