ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมยินดีเดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ลูกค้ารางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น ปี 2559

ศุกร์ ๑๘ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๗:๓๖
นายกำธร ตติยกวี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายชนะ บุณยะชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายโชติวุทฒ์ จริยากูล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ลูกค้าของ EXIM BANK ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจในด้านการออกแบบ ผลิตและติดตั้งเครื่องจักรในระบบบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น ปี 2559 ในพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม SMEs แห่งปี 2559 จัดโดยสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย ในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาลของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด