ภาพข่าว: ธรรมศาสตร์ จัดงานประกาศยกย่อง “ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์” เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระ 100 ปี ชาตกาล

พฤหัส ๑๗ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๗:๓๔
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 5 จากซ้าย) หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 7 จากซ้าย) และ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมพิธีการประกาศยกย่อง "ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์" เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโก (UNESCO) เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ทั้งนี้ พิธีการดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีบุคคลใกล้ชิดและลูกศิษย์อาจารย์ป๋วยร่วมงานจำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด