ไอเดีย เทรด ร่วมส่งเสริมการศึกษานักเรียนไทยที่ขาดแคลน

จันทร์ ๐๗ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๙:๒๔
ไอเดีย เทรด (IdeaTrade) โดยนายเฉลิมพล เนียมศรี (ขวา) เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจากจัดสัมมนาในหัวข้อ "ตลาดและการลงทุน" แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ยากจนประจำปีการศึกษา 2559 นี้ โดยมี นายสำเริง รัตนคช (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF เป็นผู้แทนมอบ
ไอเดีย เทรด ร่วมส่งเสริมการศึกษานักเรียนไทยที่ขาดแคลน

สำหรับมูลนิธิ EDF ดำเนินงานดูแลมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศไทยมาเป็นเวลา 29 ปี ครอบคลุมพื้นที่ 55 จังหวัด โดยมีหลักปรัชญาการดำเนินงานว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมให้น้อยลง ที่ผ่านมาสามารถระดมทุนการศึกษามอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนในประเทศไทยโดยตรงแล้ว 344,226 ทุน (สามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบหกทุน) รวมมูลค่าเงินทุนการศึกษาที่มอบให้ใน 5,392 โรงเรียน 588,333,199 บาท (ห้าร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท) ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้มอบทุนการศึกษาในโครงการต่างๆ ให้นักเรียน 10,950 คน ใน 2,156 โรงเรียน รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียนโดยตรงทั้งสิ้น 27,923,400 บาท

สำหรับ­การบริหารจัดการเงินบริจาคสำหรับโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF จะแยกออกจากเงินบริจาคสำหรับโครงการพัฒนาประเภทอื่นๆ ดังนั้นเงินบริจาคของผู้บริจาคที่ได้แจ้งความประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาต่างๆ จะได้รับการจัดสรรให้นักเรียนที่สมัครขอรับทุนในโครงการนั้นๆ โดยตรง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยจะไม่มีการนำเงินบริจาคเพื่อโครงการทุนการศึกษา ไปใช้ในโครงการพัฒนาประเภทอื่นๆ

ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิก www.edfthai.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด