ภาพข่าว: กองทุนบัวหลวง นานมีบุ๊คส์ และโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ

เสาร์ ๐๕ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๗:๐๓
ภาพข่าว: กองทุนบัวหลวง นานมีบุ๊คส์ และโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ
วรวรรณ ธาราภูมิ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) คิม จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ ศุภโยค คงจำเนียร (ที่ 2 จากขวา) ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย ในโครงการ"ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม" โดยกองทุนบัวหลวงร่วมกับสถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนุกกับการเรียน พร้อมยกระดับความรู้ด้านคณิตศาสตร์ผ่านระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ด้วยโปรแกรมจาก Whizz Education Limited ประเทศอังกฤษ และเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการออมกับการวางแผนการเงินให้แก่โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงิน โดยมี หรรสา สุสายัณห์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ กองทุนบัวหลวง กัลยาณี จักษุรักษ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ โรงเรียนฯ เขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล และ เอกรินทร์ เหมือนทอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด