ชวนประชาชนร่วมเฉลิมฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนฯ บริจาคเงินเข้า “กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๖ ๑๗:๒๘
มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จ.ลำพูน โดยคุณสายสม วงศาลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จับมือกับนักธุรกิจและคนในแวดวงสังคม จัดตั้ง"โครงการกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าจักรีมหาจักรีสิรินธร" เพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จ.ลำพูน ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2558 ที่ผ่านมา
ชวนประชาชนร่วมเฉลิมฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนฯ บริจาคเงินเข้า กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการ "กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าจักรีมหาจักรีสิรินธร" เพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จ.ลำพูน อย่างเป็นทางการ คณะกรรมการโครงการ จึงจัดให้มีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องมรกต โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาฯ กรุงเทพฯ

คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และผู้รับอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จ.ลำพูน เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโครงการ"โครงการกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าจักรีมหาจักรีสิรินธร" เพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จ.ลำพูน ว่า เด็กส่วนใหญ่เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 จากโรงเรียนแล้วสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เกือบทั้งหมด แต่ไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยเพราะไม่มีทุน จึงทำให้ต้องออกไปทำงานด้วยวุฒิการศึกษาชั้นม.6 เท่านั้น ทางคุณสายสม และคณะกรรมการ จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยจะนำเงินกองทุนนี้ฝากประจำ เพื่อนำดอกผลเป็นทุนเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ต่อไป

ด้านคุณ รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร ในฐานะประธานฝ่ายหารายได้ของโครงการกองทุนฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา ตนและ คุณคฑา ชินบัญชร(หมอดูชื่อดัง) ในฐานะประธานร่วมฝ่ายหารายได้โครงการกองทุนฯ ๆได้ช่วยกันประสานงาน และติดต่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาในทุกแวดวงสังคม ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ ผู้มีชื่อเสียง ให้มาช่วยกันบริจาคเพื่อนำรายได้สมทบเข้า

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ฯ นี้ให้มากที่สุด ตั้งแต่เราก่อตั้งโครงการกองทุนฯ เมื่อต้นปี 2558จนถึงปัจจุบันมีผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นประมาณ 57ล้าน บาท ซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากได้เงินเข้ากองทุนทั้งหมด 60ล้านบาท ซึ่งเงินดังกล่าวเราจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำดอกผลไปเป็นทุนการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของ เด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ที่จบชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 จาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จ.ลำพูน

"ทางคณะกรรมการจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะต้องจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการกองทุนฯ อันนี้ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบมากขึ้น แทนที่จะมีการรับรู้กันในวงแคบๆ ว่ามีโครงการการกุศลดีๆ ที่ทำเพื่อสมเด็จพระเทพรัตนฯ ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา และที่สำคัญเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านบริจาค กลับไปสู่สังคมอย่างแน่นอน รวมทั้งท่านที่บริจาคเงินสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปยื่นเรื่องเพื่อใช้ในการหักภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร ได้ถึงสองเท่าเลยทีเดียวค่ะ" คุณรมิดา กล่าว

สำหรับประชาชนหรือผู้มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบริจาคเงิน เข้า"โครงการกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าจักรีมหาจักรีสิรินธร" เพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จ.ลำพูน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.02-229-4455 หรือจะบริจาคเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ ได้โดยใช้ชื่อบัญชีว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา เลขที่บัญชี 1054715444 บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ

ชวนประชาชนร่วมเฉลิมฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนฯ บริจาคเงินเข้า กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด