โนเบิลทำดี มอบเงินให้มูลนิธิ EDFเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน

อังคาร ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๖ ๑๗:๓๐
บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ นำโดย นางวนิดา เศรษฐเศวต (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์มอบเงินจากการจัดงานแฟร์การกุศล "คอร์ มาร์เก็ต บาย แชริตี้ อิงค์" (Core Market by Sharerity Inc) จำนวน 80,000 (แปดหมื่นบาท) เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดยมี นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และ นายสำเริง รัตนคช (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF เป็นผู้แทนมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิ
โนเบิลทำดี มอบเงินให้มูลนิธิ EDFเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน

สำหรับมูลนิธิ EDF ดำเนินงานดูแลมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศไทยมาเป็นเวลา 29 ปี ปัจจุบันดำเนินกิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ 51จังหวัด โดยมีหลักปรัชญาการดำเนินงานว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมให้น้อยลง ที่ผ่านมาสามารถระดมทุนการศึกษามอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนในประเทศไทยแล้ว 344,223 ทุน (สามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสามทุน) รวมมูลค่าเงินทุนการศึกษาที่มอบให้ในพื้นที่กว่า 4,000 โรงเรียน 528,532,400 บาท (ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาท)

ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล[email protected] หรือคลิก www.edfthai.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด