เชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการฟรี!! เรื่องการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

จันทร์ ๒๕ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๔:๕๓
เชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการฟรี!! เรื่องการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย
ขอเชิญสมัครร่วมสัมมนาเชิงวิชาการฟรี!!! เรื่องการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย โดยเครื่อง Spray Dryer และ Falling Film Evaporator วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ. ศูนย์เรียนรู้เทคโนโบยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ลงทะเบียนจองสิทธิ์ด่วน รับจำนวนจำกัด โทร.025742275 E-mail: [email protected] Fax: 02-9817856

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด