สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดงานใหญ่ Thailand Synchrotron Conference & Exhibition เปิดเวทีระดมสมอง ชูแสงซินโครตรอน ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการหน้าใหม่

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๖:๕๘
นับเป็นงานใหญ่ต้นปีที่วงการอุตสาหกรรมต้องจับตามอง เมื่อสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) หรือ SLRI เตรียมจัดงานประชุมและนิทรรศการใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกกับงานThailand Synchrotron Conference & Exhibition (TSCE2016) พร้อมผนึกกำลัง 2 งานใหญ่ ได้แก่ งานประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 6 (AUM2016) และงานซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (The 4thSynchrotron, Advanced Technology for Industry :SATI4) เปิดเวทีระดมสมอง เพื่อนำแสงซินโครตรอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีการเปิดคลินิกรับปรึกษา-ตอบโจทย์อุตสาหกรรม SME แบบครบวงจร ซึ่งความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารอิมแพค ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดงานใหญ่ Thailand Synchrotron Conference Exhibition เปิดเวทีระดมสมอง ชูแสงซินโครตรอน ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการหน้าใหม่

จากประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของแสงซินโครตรอนมานานกว่า 12 ปี ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)" ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2551 และเปิดบริการแสงซินโครตรอนแก่นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาจาสถาบันการศึกษาต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ตลอดจนขยายการให้บริการไปยังนักวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของแสงซินโครตรอน ยังมีจำกัดเฉพาะในแวดวงวิจัยและการศึกษาเท่านั้น ทั้งที่ในความเป็นจริง ประโยชน์ของแสงซินโครตรอนสามารถนำไปใช้ในวงการอุตสาหกรรมได้ จึงเป็นที่มาของการจัดการประชุมใหญ่ Thailand Synchrotron Conference & Exhibition (TSCE2016) ที่มุ่งหวังให้เกิดการพบปะกันระหว่างผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน เพื่อนำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของแสงซินโครตรอนแก่นักวิจัยภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย รวมถึงจากภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า "หลังจากรัฐบาลปรับการทำงาน โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจ ภายใต้การนำของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ปรับโหมดการทำงานเพื่อตอบโจทย์ประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาขยายผลต่อยอดกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ SME สร้างธุรกิจและผู้ประกอบการยุคใหม่ และด้วยการแข่งขันของเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กลายเป็นสิ่งสำคัญ ในโอกาสนี้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จึงได้จัดงานประชุมและแสดงนิทรรศการ Thailand Synchrotron Conference and Exhibition (TSCE 2016) ร่วมกับงาน SME BIZ ASIA 2016 ขึ้น เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ทั้งในภาควิชาการและอุตสาหกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ มุ่งหวังขยายผลต่อยอดกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME สร้างธุรกิจและผู้ประกอบการยุคใหม่"

ด้าน ศ.น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า "สำหรับการจัดงานประชุมและแสดงนิทรรศการ TSCE 2016 ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่และครั้งแรกของซินโครตรอน โดยจะจัดร่วมกับ การประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 6 (AUM2016) และงานซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ( The 4th Synchrotron Advanced Technology for Industry :SATI4) ภายในงานจะมีนิทรรศการของสถาบันนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ร่วมกับผลงานเด่นจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนชั้นนำจากประเทศต่างๆ เช่น ประเทศญี่ปุ่น สหพันธรัฐเยอรมัน ประเทศออสเตรเลีย ไต้หวัน เป็นต้น ไขความลับภาพวาดระดับโลกด้วยแสงซินโครตรอน พร้อมทั้งเปิดคลินิกรับปรึกษาให้แก่ภาคอุตสาหกรรมทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยแสงซินโครตรอน ในงานนี้ยังได้ร่วมมือกับ บริษัท ไอบริก จำกัด หัวหอกในการจัดงาน SME BIZ ASIA 2016 เข้ามาช่วยขยายความรู้การใช้แสงซินโครตรอน ไปสู่ภาคธุรกิจ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ SMEs ไทย ให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้"

งานประชุมใหญ่ Thailand Synchrotron Conference & Exhibition (TSCE2016) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารอิมแพค ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี หน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 044-217-040 หรือดูรายละเอียด ลงทะเบียนเข้างานฟรี!! ได้ที่เว็บไซต์ www.slri.or.th/tsce2016

สำหรับแสงซินโครตรอน คือ แสงที่ถูกปลดปล่อยยออกมาจากอิเล็กตรอนที่เลี้ยวโค้งด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง (ความเร็วสามร้อยล้านเมตรต่อวินาทีหรือประมาณหนึ่งพันล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมง) ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของวัสดุต่างๆ กระทั่งนำมาเป็นเครื่องมือในการทำวิจัยที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้ในวงกว้าง เช่น

นวัตกรรมไข่มุกสีทอง จากการฉายแสงซินโครตรอน เพื่อเปลี่ยนสีไข่มุกธรรมชาติให้เป็นสีทอง ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมแรกและแห่งเดียวในโลก

การใช้แสงซินโครตรอนศึกษาสารชีวโมเลกุลภายในเซลล์ของตัวอ่อนโคนมโคลนนิ่ง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการโคลนนิ่งโคนมสายพันธุ์ดี

การใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดโรคเปลือกไม้ที่เกิดขึ้นต้นยางพารา

การติดตามสภาวะหมอกควันในภาคเหนือ ด้วยแสงซินโครตรอน

การใช้แสงซินโครตรอน เพื่อศึกษาองค์ประกอบสาร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการผลิตด้ามจับไม้กอล์ฟคุณภาพสูง

พัฒนาชุดแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

พัฒนาอัญมณีด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

คัดแยกเนื้อไก่สายพันธุ์ไก่เนื้อโคราช

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสา หกรรม เช่น อุตสาหกรรมปูนและซีเมนต์ อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดงานใหญ่ Thailand Synchrotron Conference Exhibition เปิดเวทีระดมสมอง ชูแสงซินโครตรอน ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการหน้าใหม่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดงานใหญ่ Thailand Synchrotron Conference Exhibition เปิดเวทีระดมสมอง ชูแสงซินโครตรอน ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการหน้าใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด