ภาพข่าว: สมาคมศิษย์เก่าม.กรุงเทพอวยพรปีใหม่แก่ศิษย์เก่าเจ้าของ Black Canyon

อังคาร ๑๙ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๐:๓๒
ภาพข่าว: สมาคมศิษย์เก่าม.กรุงเทพอวยพรปีใหม่แก่ศิษย์เก่าเจ้าของ Black Canyon
ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าพบคุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยท่านได้ให้แนวคิด เพื่อใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมของทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด