ภาพข่าว: บลจ.เมย์แบงก์ เปิดตัวกองทุนเปิด เมย์แบงก์ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ’

จันทร์ ๑๘ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๔:๒๘
ภาพข่าว: บลจ.เมย์แบงก์ เปิดตัวกองทุนเปิด เมย์แบงก์ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ
ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง), นายสุทิน แซ่โง้ว ผู้จัดการกองทุน ด้านตราสารทุน (ซ้าย) และนายกิติวัจน์ อักรังษี ผู้จัดการกองทุน ด้านการจัดสรรการลงทุน (ขวา) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดกลยุทธ์การลงทุนปี 59 พลิกวิกฤติเป็นโอกาส พร้อมแนะนำกองทุนเปิด เมย์แบงก์ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (M-UGG) เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนไทย โดยเน้นลงทุนในตลาดทุนทั่วโลกเจาะกลุ่มบริษัทที่มีนวัตกรรมและการเติบโตสูง ซึ่งจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2559 ขนาดมูลค่ากองทุน 1,000 ล้านบาท ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด