บ้านปูฯ เปิดรับสมัครโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 6 หนุนคนรุ่นใหม่ สานฝันกิจการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

จันทร์ ๑๘ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๒:๕๒
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย ร่วมกับ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโครงการ "พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม" ปีที่ 6 หรือ "Banpu Champions for Change 6" เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่อายุระหว่าง 20-35 ปี ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันกิจการก็สามารถสร้างผลกำไรและดำเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยผู้

ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯสามารถส่งแผนธุรกิจเพื่อรับการพิจารณาได้ทั้งประเภทรายบุคคล หรือรวมกลุ่มกันไม่เกิน 4 คน สำหรับกิจการที่ผ่านการคัดเลือก เจ้าของกิจการจะได้รับการบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นต่างๆ เพื่อต่อยอดแผนธุรกิจให้ตกผลึกเป็นกิจการเพื่อสังคมได้สำเร็จเป็นรูปธรรม โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ค Facebook.com/banpuchampions

แผนธุรกิจที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบัน Change Fusion บ้านปูฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจำนวน 20 รายจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดและรูปแบบเชิงธุรกิจ

ในจำนวนนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีเป้าหมายชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ ให้เหลือจำนวน 10 โครงการ เพื่อรับทุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท นำไปดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรก จากนั้นจะมีการคัดเลือกแผนธุรกิจที่โดดเด่นและมีความคืบหน้ามากที่สุดจำนวน 4 โครงการ ซึ่งจะได้รับทุนโครงการละไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับดำเนินกิจการต่อเนื่องอีก 5 เดือน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมทุกคนจะได้รับคำปรึกษา เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจ การตลาด การสร้างแบรนด์ การเงิน และการวัดผลทางสังคมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ลงมือดำเนินกิจการจริงตามแผนที่วางไว้ และสร้างสังคมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการต่อยอดเชิงธุรกิจกับเครือข่ายที่ปรึกษาและรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ

เปิดรับสมัคร: 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.facebook.com/banpuchampions

ดาวน์โหลดใบสมัครที่: https://drive.google.com/open?id=0BwxbLZtL2E5wNWZROWwyc2xlMEk

สอบถามเพิ่มเติม: โทร. 02-938-2636 อีเมล์[email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด