ภาพข่าว: กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่าง จำนวน 10 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน

พฤหัส ๐๗ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๒:๑๗
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำนายพรวุฒิ สารสิน กรรมการมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่าง จำนวน 10 ชุด เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำหรับพระราชทานให้หน่วยงานต่างๆ ตามพระราชอัธยาศัย สำหรับใช้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเหตุฉุกเฉิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด