ภาพข่าว: ตรวจสุขภาพประจำปี

พุธ ๐๖ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๕:๐๓
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี และผู้บริหาร เยี่ยมชมการตรวจสุขภาพบุคลากร และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพะเยา และเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ที่ให้บริการการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด