ก.ท่องเที่ยวประสานทุกหน่วยเร่งเยียวยา นทท.มาเลเซีย

พุธ ๓๐ ธันวาคม ๒๐๑๕ ๐๙:๔๐
จากกรณีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียประสบอุบัติเหตุทางถนนอำเภอดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 นั้น ความคืบหน้าเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558ได้มีการสรุปสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนอำเภอดอยสะเก็ด โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมพิจารณาด้วย

ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและญาติของนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่เป็นผู้ประสานงานหลักในการส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับไปยังประเทศมาเลเซีย โดยใช้เครื่องบิน C 130ของกองทัพอากาศไทย เคลื่อนย้ายศพออกจากจากสนามบินเชียงใหม่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558

นางกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุดังกล่าวว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บให้ดีที่สุด ทั้งนี้ นางกอบกาญจน์ ได้มีหนังสือถึงเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้คำมั่นว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังที่สุดเท่าที่จะสามารถช่วยเหลือได้ โดยล่าสุดได้ให้ รศ.ดร. ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ผช.รมว.กก.) ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักท่องเที่ยวและญาติ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลแมคคอมิก และโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ในการลงพื้นที่ดังกล่าว รศ.ดร. ชวนี ได้พูดคุยหารือกับอุปทูตมาเลเซีย และตัวแทนบริษัทวิริยะประกันภัย ซึ่งเป็นตัวแทนประกันภัยของบริษัทรถทัวร์ที่ประสบอุบัติเหตุ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เป็นญาติกันให้มารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติซึ่งเดินทางมาจากมาเลเซียเพื่อเฝ้าดูแลอาการ

ด้านการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุจะได้รับค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ ดังนี้

กรณีเสียชีวิต จะได้รับสินไหมทดแทน รายละ 1.6 ล้านบาท/ราย แยกเป็น

- จาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) จำนวน 200,000 บาท

- จากประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ บ.วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 400,000 บาท

- จากประกันรถยนต์ภาคบังคับ ( พ.ร.บ.) บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000,000 บาท

กรณีบาดเจ็บจะได้รับสินไหมทดแทน รายละ 600,000 บาท/ ราย แยกเป็น

- จาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) จำนวน 50,000 บาท

- จากประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ บ.วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 50,000 บาท

- จากประกันรถยนต์ภาคบังคับ ( พ.ร.บ.) บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 500,000 บาท

สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปประจำการ ณ ห้องอำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโรงพยาบาลมหาราช เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในด้านล่ามแปล รวบรวมเอกสารของนักท่องเที่ยวตามหลักการเยียวยาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และด้านของนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุด้วย เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างเรียบร้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด