ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัลงเด็กและเยาวชนฯ

อังคาร ๒๙ ธันวาคม ๒๐๑๕ ๑๗:๐๑
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิสยามกัมามาจลกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด