ภาพข่าว: ไทยออยล์รับมอบรางวัล คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น’ ประจำปี 2558

อังคาร ๒๙ ธันวาคม ๒๐๑๕ ๑๔:๑๒
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ รับมอบรางวัล 'คณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจำปี 2558' จาก คุณเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ที่ 3 จากขวา) โดยมี คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ การตัดสินได้พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการใน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการและการสื่อสาร และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ พิธีดังกล่าวจึดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

การจัดงานมอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 นี้ จัดโดย IOD ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานคณะกรรมการและส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด