ธ.กรุงเทพ ร่วมกับ สนพ.ประพันธ์สาส์น และนายอินทร์หาดใหญ่ มอบหนังสือนิทาน2ภาษาให้เด็กใต้ ครั้งที่ 7

ศุกร์ ๒๕ ธันวาคม ๒๐๑๕ ๐๙:๓๔
บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด (ร้านนายอินทร์หาดใหญ่) ร่วมมือจัดโครงการมอบหนังสือชุด "เปิดโลกภาษา ปันความรู้ สู่ห้องสมุด : เพื่อน้องจังหวัดภาคใต้" เป็นโครงการต่อเนื่องด้านการศึกษาครั้งที่ 7 ซึ่งในครั้งนี้ต่างจากเดิม โดยเป็นการมอบหนังสือให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนในชนบทภาคใต้
ธ.กรุงเทพ ร่วมกับ สนพ.ประพันธ์สาส์น และนายอินทร์หาดใหญ่ มอบหนังสือนิทาน2ภาษาให้เด็กใต้ ครั้งที่ 7

กลับมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรมดีๆ ที่สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด (ร้านนายอินทร์หาดใหญ่) และโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสงขลา, สถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบฯ จัดงานมอบหนังสือโครงการ "เปิดโลกภาษา ปันความรู้ สู่ห้องสมุด : เพื่อน้องจังหวัดภาคใต้" มูลค่ารวม 8 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนและห้องสมุดในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม 160 โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 50,000 บาท

โดยกิจกรรมตลอดงานจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขตการศึกษาจังหวัดสงขลาทั้ง 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. ผู้อำนวยการเขตการศึกษา เขต 1 จังหวัดสงขลา

2. ผู้อำนวยการเขตการศึกษาเขต 2 จังหวัดสงขลา

3. ผู้อำนวยการเขตการศึกษาเขต 3 จังหวัดสงขลา

4. ผู้อำนวยการเขตการศึกษาเขต 16 จังหวัดสงขลา

5. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดสงขลา

เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ "เปิดโลกภาษา ปันความรู้ สู่ห้องสมุด : เพื่อน้องจังหวัดภาคใต้" เพื่อเป็นสัญลักษณ์นำสู่ห้องสมุด จำนวน 160 แห่ง

จุดประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกรักการอ่านให้กับเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ ให้ได้เรียนรู้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นผู้นำของสังคมไทย ด้วยการพัฒนา IQ ควบคู่ไปกับ EQ ทั้งยังช่วยส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพแก่เด็กและเยาวชน พร้อมเปิดโลกกว้างและฝึกให้เด็กใช้จินตนาการจะเป็นการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่ เผยโลกทัศน์ และกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ต่อไป

สำหรับหนังสือชุด "เปิดโลกภาษา ปันความรู้ สู่ห้องสมุด : เพื่อน้องจังหวัดภาคใต้" ประกอบด้วยนิทาน จำนวน 12 เล่ม ได้แก่เรื่อง ของขวัญจากคุกกี้, ความใฝ่ฝันของคุณหมี, แคงก้าขี้โมโห, ตามล่าขุมทรัพย์ของคุณยาย, ผ้าห่มนวมแทนใจ, เมื่อหัวใจสลาย, รอยกระที่รัก, เรามาเป็นเพื่อนกันเถอะ, วันคริสต์มาสของคุณยักษ์, หนูไม่อยากไปโรงเรียน, หมีน้อยผู้กล้าหาญ และพวกเราภูมิใจในตัวเธอจ้ะ

เด็กๆ และเยาวชนจะได้เรียนรู้การปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต แสดงให้เห็นถึงผลดีของการมองโลกในแง่ดีและใจกว้าง หนังสือชุดนี้ยังสอนให้รู้จักมีความพยายามและความมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆ เตือนใจให้เห็นคุณค่าของการทำความดีแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ สอนให้รู้จักสามัคคีและการเปิดใจยอมรับผู้อื่น และรู้จักการปล่อยวาง

นอกจากนี้ ในงานยังมีไฮไลท์พิเศษหนังตะลุง ศิลปะชาวใต้ซึ่งออกแบบบทแสดงเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และกิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ครู บรรณารักษ์ นำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และส่งเสริม การอ่าน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อไป

ธ.กรุงเทพ ร่วมกับ สนพ.ประพันธ์สาส์น และนายอินทร์หาดใหญ่ มอบหนังสือนิทาน2ภาษาให้เด็กใต้ ครั้งที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด