ภาพข่าว: PPS ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง โครงการ Child-Friendly Business

จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๑๕ ๑๕:๒๔
นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการบริษัท (ที่ 2 จากขวา) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) หนึ่งใน 30องค์กรแรกที่เข้าร่วมโครงการ "Child-Friendly Business" (การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก) โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน ทูตองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) องค์การยูนิเซฟ และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงคำมั่นในการเคารพและส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ หรือ การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด