รมว.พม. หารือซีพีออลล์ เร่งขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าทำงานในเซเว่น-อีเลฟเว่น เพิ่มขึ้น

พุธ ๐๙ ธันวาคม ๒๐๑๕ ๑๗:๕๑
วันนี้ (๘ ธ.ค. ๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องรับรอง ชั้น ๙ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังให้นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทซีพีออลล์ฯ เข้าพบเพื่อหารือชี้แจงนโยบายการสนับสนุนผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าทำงานในเซเว่น-อีเลฟเว่น ว่า การหารือครั้งนี้เป็นการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ของบริษัทซีพีออลล์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๕๙ โดยบริษัทซีพีออลล์ได้รับนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่จะสนับสนุนผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าทำงานในเซเว่น-อีเลฟเว่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุให้สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม และบริษัทซีพีออลล์พร้อมที่จะขยายโอกาสให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่มีสุขภาพแข็งแรง ความประพฤติดี รวมทั้งมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเข้าทำงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้บริษัทซีพีออลล์ได้รับผู้พิการเข้าทำงานแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๕๙๕ คน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่ที่ ๕๗๐ คน และผู้สูงอายุที่ทำงานให้กับบริษัทซีพีออลล์ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน

"การหารือครั้งนี้ ยังได้กำหนดถึงแนวทางการรับผู้พิการและผู้สูงอายุเข้ามาทำงานเพิ่มเติม รวมถึงลักษณะงานที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานของผู้พิการและผู้สูงอายุในเซเว่น-อีเลฟเว่นที่ใกล้บ้านเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทำแผนปฏิบัติงานระหว่างบริษัทซีพีออลล์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป" พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด