ภาพข่าว: มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก มอบทุนการศึกษา

ศุกร์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๑๔:๐๙
ภาพข่าว: มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก มอบทุนการศึกษา
วัชระ แวววุฒินันท์ ประธานมูลนิธิเพื่อนร่วมโลก ร่วมด้วย รติวัลคุ์ อัษฎามงคล รองประธาน และกฤษฏิ์ ชูพินิจ กรรมการมูลนิธิเพื่อนร่วมโลก จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 37 ทุน โดยมี คุณชนัญยา จาดชนบท รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคุณโสภณ คำนึงเนตร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ให้เกียรติร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด