ภาพข่าว: รมว.เกษตรฯ เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “60 ปี พระบิดาแห่งฝนหลวง”

จันทร์ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๑๕:๒๖
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อฺธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "60 ปี พระบิดาแห่งฝนหลวง" "พระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดิน" "จากหยาดน้ำฟ้าถึงเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีเกษตรยั่งยืน" และนิทรรศการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน" ของ 19 หน่วยงาน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด