ภาพข่าว: เดินสาย

อังคาร ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๑๗:๓๗
นายวัดดานา สุคะบันดิต (คนซ้ายสุด) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท สุวันนี โฮม เช็นเตอร์ มหาชน (SVN) พร้อมผู้บริหาร ร่วมกับนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนขวาสุด) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด ในฐานะที่เป็นทีปรึกษาการเงินและนายนาลิน สิละวงสิด (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน ในฐานะผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้น ร่วมเดินสายนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่กองทุนสถาบันในประเทศสิงคโปร์ โดยมีนายวันคำ วอระวง(คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว และนายสุลิลัก ทำนุวง (คนที่ 3 จากซ้าย) รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ ให้เกียรติร่วมเดินทาง โดยมีกองทุนสถาบันที่เข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯถึง 6 แห่ง เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด