ภาพข่าว: PHOL รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชมเชยคณะกรรมการ MAI

จันทร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๑๔:๑๙
คุณเกริกไกร จีระแพทย์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และประธานคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณชมเชย คณะกรรมการ MAI ในงาน "ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558" หรือ Board of the Year Awards 2015 ให้แก่คณะกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (PHOL) โดยมี ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ แชงกรีล่า เมื่อเร็ว ๆนี้ สำหรับการประกาศผลรางวัลในปีนี้ PHOL เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลจากทั้งสิ้น 13 บริษัท ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และพร้อมจะขับเคลื่อนองค์กรต่อไปด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด