เอสเอ็มอีแบงก์ ชวนช้อปงาน “OTOP TO AEC...มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

พฤหัส ๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๑๑:๒๗
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าในงานOTOP TO AEC มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 –25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 – 19.00 น. ของทุกวัน โดยเอสเอ็มอีแบงก์ได้นำลูกค้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานด้วย เช่น ข้าวหอมนิล ไรซ์เบอรี่ จากจังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องประดับและอัญมณี จากเชียงราย ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพและอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เสริมสภาพคล่องธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด