ภาพ่าว: แถลงข่าวจัดงานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 10 Engineering New Gen 2015

จันทร์ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๑๓:๔๐
ภาพ่าว: แถลงข่าวจัดงานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 10 Engineering New Gen 2015
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 10 Engineering New Gen 2015" ระหว่างวันที่ 18 -21 พ.ย. ศกนี้ เพื่อจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมกว่า 60 ผลงาน และเสวนาให้ความรู้ด้านวิศวกรรม โดยศิษย์เก่าระดับ CEO จากหน่วยงานระดับชั้นนำของประเทศ ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงสู่โลกหุ่นยนต์และชีวิตดิจิทัล โดยมี ผศ.ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และ "คุณลำไย" หุ่นยนต์รับใช้งานบ้าน หุ่นยนต์ไทยที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกจากการแข่งขันที่อเมริกา ร่วมในงานแถลงข่าว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพ่าว: แถลงข่าวจัดงานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 10 Engineering New Gen 2015

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด