กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2558 – 2559 รวมมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

ศุกร์ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๑๔:๕๘
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย สานต่อโครงการ "กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2558-2559" โดยส่งมอบเครื่องกันหนาว รวมมูลค่าทั้งสิ้น 15,090,000 บาท พร้อมเคลื่อนคาราวานส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยหนาวช่วงปลายปี ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 11 จังหวัด ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2558 นี้

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า "กองทุนฯ ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมืออย่างดียิ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอด สำหรับในช่วงปลายปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับภัยหนาว ทางกองทุนฯ ได้ดำเนินการสานต่อโครงการ "กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2558-2559" ร่วมส่งมอบเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เสื้อผ้าห่มกันหนาว จำนวน 60,000 ตัว เสื้อกันหนาวเด็ก จำนวน 30,000 ตัว และถุงเท้าเด็ก จำนวน 30,000 คู่ รวมมูลค่า 15,090,000 บาท พร้อมเตรียมเคลื่อนคาราวานเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ 11 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ระหว่างในวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2558 นี้ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในพื้นที่ประสบภัยภายใต้โครงการนี้ ได้ร่วมส่งมอบเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,710,000 บาท"

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า "ภัยหนาวนับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ประชาชนประสบอยู่เป็นประจำ โดยในแต่ละปีมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก การที่กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี กระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งได้รับโอกาสอันดีนี้จากกองทุน ฮอนด้าเคียงข้างไทย ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากความหนาวทุกปีเนื่องจากไม่มีเครื่องกันหนาวเพียงพอต่อความต้องการ หรือเกิดการชำรุดเสียหายตามกาลเวลา ซึ่งผมเชื่อว่าการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและต่อประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในอนาคต"

"ในโอกาสที่ฮอนด้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 50 ปี และเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่สืบไป โครงการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2558-2559 จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ฮอนด้าให้การสนับสนุนทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนชาวไทยสามารถรับมือเมื่อต้องประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที" นายพิทักษ์ กล่าวเสริม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด