ภาพข่าว: เปิดตัวกองทรัสต์ WHABT

พฤหัส ๒๙ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๔:๔๘
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) นางจรีพร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ที่2จากซ้าย) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ในฐานะผู้สนับสนุนกองทรัสต์ และผู้บริหารทรัพย์สิน พร้อมด้วย นายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(ซ้าย) บริษัทดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด WHAREM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอบิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรือ กองรีทส์ WHABT นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ(ขวา) บลจ กรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในฐานะทรัสตี และ ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย และนายพรชัย ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ (ที่2จากขวา) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมเป็นประธานในงานเปิดตัว " ดับบลิวเอชเอบิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรือ กองรีทส์ WHABT" คิดเป็นจำนวนรวม 2,525 ล้านบาท พร้อมประกาศพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เดือนพฤศจิกายนนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด