ภาพข่าว: บลจ. ทิสโก้ จัดสัมมนา "จับเทรนด์สู่ยุค Silver Age สร้างโอกาสทำกำไรในธุรกิจแห่งอนาคต"

อังคาร ๒๗ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๒๔
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ นำโดย อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ และ ธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ จัดงานเสวนา "จับเทรนด์สู่ยุค Silver Ageสร้างโอกาสทำกำไรในธุรกิจแห่งอนาคต" เพื่อเจาะลึกและนำเสนอโอกาสการลงทุนระยะยาวในหุ้นยุโรปที่ได้ประโยชน์จากสังคมสูงวัย ซึ่งกำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิทยากรคือ Mr. Vafa Ahmadi, Head of Thematic Equities Management, CPR Asset Management บริษัทในเครือของ Amundi และ สุพงศ์วร เมี้ยนโภคาผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ บลจ. ทิสโก้ ร่วมเสวนาและเปิดมุมมองโอกาสการลงทุน โดยมีลูกค้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก งานจัดขึ้น ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจกรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด