โออิชิ กรุ๊ป ส่งเสริมคุณธรรม มอบหนังสือแก่โรงเรียนภายใต้ความดูแลของ มูลนิธิ EDF

พุธ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๔:๓๐
นางสาวแก้วณิการ์ คงคำ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะมอบ"หนังสือนิทานคุณธรรม ชุดความซื่อสัตย์" จำนวน 50 ชุด เพื่อส่งต่อให้โรงเรียนภายใต้ความความดูแลของมูลนิธิ กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดยมีนายสำเริง รัตนคช (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนายอนุชาติ คงมา (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) มูลนิธิ EDF ณ สำนักงานมูลนิธิ EDF
โออิชิ กรุ๊ป ส่งเสริมคุณธรรม มอบหนังสือแก่โรงเรียนภายใต้ความดูแลของ มูลนิธิ EDF

สำหรับมูลนิธิ EDF ดำเนินงานดูแลมอบทุนการศึกษาและทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 51จังหวัดทั่วประเทศไทย มาเป็นเวลา 28 ปี โดยมีหลักปรัชญาการดำเนินงานที่ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง

จากการดำเนินงานเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสส่งผลให้มูลนิธิ EDF ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลคนดีต้นแบบ "คุณธรรมไทย" ประจำปี 2557 จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทองค์กรในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2556 และรางวัลยอดเยี่ยม "องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย" ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์" ในปี 2555 เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ EDF โดยติดต่อที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล[email protected] หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด