ภาพข่าว: สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ แด่ รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ และ ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

อังคาร ๒๗ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๕:๓๘
ภาพข่าว: สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ แด่ รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ และ ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ "นับจากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้แก่ รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (คนที่ 4 จากซ้าย) อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล (คนที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ (คนที่ 6 จากซ้าย), สมยศ กีรติชีวนันท์ (คนที่ 2จากซ้าย), สมเกียรติ เฮงวัชรไพบูลย์ (คนที่ 5 จากซ้าย), ประพันธ์ บุณยเกียรติ (คนที่ 1 จากซ้าย) และ ธวัช ผลความดี (คนที่ 7จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีอีกทั้งยังเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด