ภาพข่าว: สัมมนาต่างแขวง

อังคาร ๒๐ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๓:๑๒
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ลาว และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเพื่อระดมทุน ผ่านตลาดทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์" โดยมี ดร.เพ็งพาวัน ดาวคอนเจริญ กรรมการประจำพรรคแขวง รองเจ้าแขวง ผู้ชี้นำเรียกงานเศรษฐกิจ แขวงหลวงน้ำทา อีกทั้ง ท่านวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ ท่านชางโฮ คิม รองประธานและหัวหน้าฝ่ายดำเนินการ และ ท่านยุนโซล หวาง หัวหน้าแผนกดำเนินการและคุ้มครองติดตาม ตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้เกียรติร่วมงาน ณ แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด