มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ศุกร์ ๑๖ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๗:๑๙
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน โดยในพิธีลงนามฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ นายวรการ ศรีนวลถนัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด