ภาพข่าว: ทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ชนะเลิศเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

จันทร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๗:๒๔
พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ และ เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ระดับอุดมศึกษา ทีมที่ชนะเลิศคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้แก่ ทีม "ลูกหมูสามตัว" จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกในทีมได้แก่ ชุญาอัต ไพรพฤกษ์ บุลาภรณ์ ลิ้มนันทรักษ์ และณัฐกิตติ์ กริตโยธิน โดยปีนี้มีนิสิตนักศึกษาร่วมแข่งขันสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 181 ทีม จาก 52 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด