ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Meet the Press พบปะพูดคุยกับ ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

พฤหัส ๐๘ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๓๘
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมกิจกรรม Meet the Press พบปะพูดคุยกับ ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันจันทร์ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้อง 1201 ชั้น12 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ. รัชดาภิเษก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นพูดคุย

พัฒนาการสำคัญของตลท.ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังเช่น การจัดทำ Thailand Sustainability Investmentเป็นต้น

การผลักดันงานด้านความยั่งยืนในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด