ภาพข่าว: ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย มอบกรมธรรม์กลุ่ม คุ้มครองช่างภาพสื่อมวลชนไทย 24 ชั่วโมงทั่วโลก

พุธ ๐๗ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๒๓
นายฮิเดะโยชิ คามิกาตะ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายอินทัช วงศ์ไวยขจร รองกรรมการผู้อำนวยการ ทำพิธีมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แด่ กองทุนเพื่อเพื่อนFor Friends ซึ่งเป็นกองทุนช่วยเหลือช่างภาพและสื่อมวลชนที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานภาคสนาม โดยมี นายเสรี พวงสาลี ประธานกองทุนเพื่อเพื่อน For Friends, นายเดชภพ พุ่มพวง และนายโกศล นาคาชล ที่ปรึกษากองทุนฯ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ นายฮิเดะโยชิ กล่าวว่า "อาชีพช่างภาพสื่อมวลชนเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความเสี่ยงภัยค่อนข้างสูง บมจ.ไอโออิ กรุงเทพประกันภัยได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยของวิชาชีพช่างภาพ ไม่เพียงแค่ขณะเวลาเข้าปฏิบัติหน้าที่ แต่รวมถึงความเสี่ยงภัยในเวลาอื่นๆ ด้วย และเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ตามพันธกิจของบริษัท บมจ.ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จึงขอมอบความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครอง 24ชั่วโมงทั่วโลก แก่ช่างภาพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อเพื่อนฯ โดยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนี้ จะคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ในวงเงินสูงสุด 7,000,000บาท รวมค่ารักษาพยาบาล และยังขยายความคุ้มครองไปถึงการถูกฆาตกรรม การถูกลอบทำร้าย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การนัดหยุดงาน และการจราจล ซึ่งทางบริษัทหวังว่า กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งให้ช่างภาพสื่อมวลชนไทยเกิดความเชื่อมั่นและรู้สึกปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์ข่าวสารดีๆ สู่สังคม"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด