Gossip News: งาน The Sense of Orchid 2015 @ CentralPlaza Salaya

จันทร์ ๐๕ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๘:๓๔
Gossip News: งาน The Sense of Orchid 2015 @ CentralPlaza Salaya
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา บอสใหญ่ด้านการตลาดแห่งค่าย "ซีพีเอ็น" เชิญชวนขาช้อปเที่ยวงาน The Sense of Orchid 2015 @ CentralPlaza Salaya งานนี้ได้เนรมิตรพื้นที่เซ็นทรัลพลาซา ศาลายาเป็นสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ รวบรวมสกุลและพันธุ์ของกล้วยไม้ มากกว่า 10 สกุล 100 สายพันธุ์ อาทิ หวายสีแดง แอรี่ เรด จัมโบ้ , ฟาแลน น็อฟซิส , ออนซีเดียม แด๊นซิ่ง เลดี้ พร้อมจัดโดมกล้วยไม้ขนาดใหญ่ที่มีบรรดาเหล่าผีเสื้อหาชมยามากมาย และสวนกล้วยไม้แนวตั้งสูงตะหง่านกว่า 3 เมตร ให้ชมและถ่ายรูปอย่างจุใจ โดยงานจัดวันที่ 8-12 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด