กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 6 ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการแก้มลิงหนองน้ำพล จังหวัดลพบุรี

ศุกร์ ๐๒ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๒:๒๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำนายวรพจน์ พรประภา กรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินจำนวน 6,000,000 บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนการก่อสร้างโครงการแก้มลิงหนองน้ำพล อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโครงการขยายประโยชน์เพิ่มเติมต่อเนื่องจากโครงการแก้มลิงหนองสมอใส พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใย ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค ทั้งในฤดูแล้งและการกักเก็บน้ำในฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด