งานวิจัยม.กรุงเทพ ผู้หญิง : พลังใหม่ผลักดันเศรษฐกิจยุคดิจิตอล

พฤหัส ๐๑ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๕:๒๗
ดร.วุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUSEM) ชี้ชัดผู้หญิงกำลังจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน จากผลงานวิจัยระดับโลกโดยคณะ BUSEM ร่วมกับโครงการวิจัย Global Entrepreneurship Monitor (GEM) เปิดเผยตัวเลขสำคัญจากรายงานว่าด้วยเรื่อง "ผู้หญิงกับความเป็นผู้ประกอบการ" พบแนวโน้มสำคัญชี้ว่าผู้ประกอบการผู้หญิงจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสังคมและเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งเป็น 1 ใน 6 ประเทศทั่วโลกที่สัดส่วนผู้ประกอบการชายและหญิงมีอัตราใกล้เคียงกัน อันเป็นผลมาจากค่านิยมทางสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น วัฒนธรรมที่ให้ความเคารพในสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและผู้หญิงมักจะเป็นผู้สืบทอดกิจการครอบครัวมากกว่า นอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจและตัวเงินแล้ว ผู้ประกอบการหญิงยังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสังคมและความเป็นอยู่โดยรวม ผู้ประกอบการหญิงมีแนวโน้มตอบแทนสังคมในหลายรูปแบบ เช่น นำกำไรจากธุรกิจไปพัฒนาการศึกษา พัฒนาครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น

"งานวิจัยจำนวนมากจากโครงการ GEM Thailand ถูกใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท MME ของ BUSEM ได้นำมาถกเถียงและวิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการของเรา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่เปิดหลักสูตรในปี 2557 โดยนักศึกษารุ่นแรกเป็นผู้หญิงราว 30% และเพิ่มจำนวนเป็น 60% ในรุ่นที่สอง และเริ่มมีนักศึกษาจากต่างประเทศให้ความสนใจ และจากการโรดโชว์หลักสูตร MME กับนักศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่าการเปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 ในเดือนกันยายนนี้ จะมีนักศึกษาจากต่างประเทศให้ความสนใจมาเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่สนใจด้านความเป็นผู้ประกอบการให้กว้างขึ้น" ดร.วุฒนิพงษ์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด