ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี ร่วมงาน ครบรอบวันสถาปนา 100 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)

พุธ ๓๐ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๖:๒๘
คอลัมน์หมายเลข 7 โดย สมโภชน์ โตรักษา ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี ออกอากาศทางช่อง 7 สี รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ สื่อสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมการตรวจสอบ และเสนอความจริง เพื่อความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 100 ปี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานภายในงาน ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี ร่วมงาน ครบรอบวันสถาปนา 100 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)

นอกจากนี้ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด, สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์,ณิชารีย์ พัดทอง, ชัชชญา วิภูษณวิทย์,บัวบูชา ปุณณนันท์ และนภัสกรณ์ ไชยปรีชาวิทย์ ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 100 ปีและเล่นเกมแจกเสื้อคอลัมน์หมายเลข 7 ณ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันก่อน

ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี ร่วมงาน ครบรอบวันสถาปนา 100 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี ร่วมงาน ครบรอบวันสถาปนา 100 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี ร่วมงาน ครบรอบวันสถาปนา 100 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด