ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์สนับสนุนการจัดแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกอินทรชิต ตอนพรหมาศ

จันทร์ ๒๘ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๗:๑๓
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถรับมอบเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนธนาคารฯ มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท สนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการจัดแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกอินทรชิต ตอนพรหมาศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบต่อไป ณ สวนจิตรลดา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด