ภาพข่าว: เปิดตัว “ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย”

จันทร์ ๒๘ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๗:๑๐
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์คุณสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเปิดตัว "ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CBCE โดยคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่ 0 2229 2526 หรือ 0 2229 2165

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด