ภาพข่าว: บริษัทข้าวตราไก่แจ้และขนมแม่นภา ได้รับเลือกเข้าร่วมประกวด "โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด” ของ สสว.

อังคาร ๒๒ กันยายน ๒๐๑๕ ๒๒:๔๙
ภาพข่าว: บริษัทข้าวตราไก่แจ้และขนมแม่นภา ได้รับเลือกเข้าร่วมประกวด โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ของ สสว.
นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงภายใต้แบรนด์ "ข้าวตราไก่แจ้" และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าขนมไทยภายใต้แบรนด์ "แม่นภา" ซึ่งทั้ง 2 บริษัทนี้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันประกวด "โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด" (SME Provincial Champions) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงพาณิชย์ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ธุรกิจ SME ในระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด