ภาพข่าว: สมาคมการค้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558

อังคาร ๒๒ กันยายน ๒๐๑๕ ๒๒:๔๖
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จัดงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน " Together is Power 2015 : Empowering Network " เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 21.00 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 และเพื่อเป็นการผนึกพลังความร่วมมือเครือข่ายหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการร่วมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่สมาคมการค้าในฐานะที่เป็นสถาบันทางการค้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ นายกสมาคมการค้าและผู้บริหารระดับสูงจากสมาคมการค้า เข้าร่วมจำนวน 530 ท่าน (นายกสมาคม 69 สมาคม)

ถ่ายภาพที่ระลึกสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558โดยมีผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีแถวหน้าลำดับที่ 5 นับจากซ้าย นายสนั่น อังอุบลกุล (รองประธานกรรมการ) , นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการ) , คุณชุติมา บุณยประภัศร (ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ) , คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ (อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ซึ่งในวันนั้น ทางนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร (นายอธิป พีชานนท์) ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ด้านการพัฒนาองค์กร และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 ( อยู่แถวที่ 2 ด้านหลังระหว่าง คุณสนั่น และ คุณอิสระ )

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด