ภาพข่าว: TVD รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดภัย

จันทร์ ๒๑ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๒:๐๘
คุณนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับ คุณสำราญ สิทธิศรีจันทร์ ผู้จัดการส่วนอาวุโสพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ บมจ. ทีวี ไดเร็ค (TVD) สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นห่วงความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงาน ด้วยทรงมีพระราชปรารภ ความว่า "การสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บ ทุพพลภาพ" และทรงมีพระราชานุญาตให้กระทรวงแรงงานดำเนินการตามพระราชปรารภ ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงประกาศให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด