กรมประมง จัดงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 32

ศุกร์ ๑๘ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๗:๕๒
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กรมประมงขอเชิญร่วมงานวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 โดยโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน โดยมี นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง และนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง ตลอดจนเกษตรกร ชาวประมง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 3,000,980 ตัว คืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยา การแสดงนิทรรศการให้ความรู้ทางการประมงอีกมากมาย โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และร่วมมือกันในการฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำให้มีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด