คปภ. เตือนประชาชนระวังถูกมิจฉาชีพ หลอกขายประกันภัยรถยนต์

พุธ ๑๖ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๑:๕๓
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีความห่วงใยเจ้าของรถยนต์ที่ต้องทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และการทำประกันภัยรถภาคสมัครใจเพิ่มเติม แนะให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด หลังพบขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นนายหน้า/ตัวแทนประกันภัย หลอกขายประกันภัยรถยนต์ในหลายจังหวัด

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านคัน ทำให้พวกมิจฉาชีพอาศัยเป็นแหล่งหารายได้ด้วยการหาข้อมูลการทำประกันภัยรถภาคสมัครใจที่ใกล้หมดอายุ เพื่อติดต่อเจ้าของรถหลอกขายกรมธรรม์ประกันภัยรถ ด้วยการยื่นข้อเสนอจูงใจ เช่น การลดเบี้ยประกันภัยในขณะที่ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น เป็นต้น สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนขอแนะนำ ท่านเจ้าของรถก่อนทำประกันภัยรถพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ สอบถามชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย พร้อมชื่อบริษัทที่รับทำประกันภัย ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของบริษัทเดิมกับบริษัทอื่น รวมทั้งเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ให้สอบถามไปยังบริษัทที่ประสงค์จะทำประกันภัย และเมื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว ขอให้เรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เมื่อได้รับเล่มกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ขอแนะนำให้เจ้าของรถติดต่อกลับไปยังบริษัทที่รับประกันภัยเพื่อยืนยันว่าบริษัทได้รับประกันภัยเรียบร้อยแล้ว

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า หากเจ้าของรถได้รับการติดต่อจากตัวแทน/นายหน้าประกันภัยในการทำประกันภัยรถขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบตามคำแนะนำข้างต้น และควรทำประกันภัยรถเสียแต่เนิ่นๆ ก่อนถึงวันหมดอายุกรมธรรม์ หรือติดต่อทำประกันภัยรถกับบริษัทที่ให้ความคุ้มครองอยู่ก่อนแล้วก็ได้ สำหรับเจ้าของรถที่ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และจะทำประกันภัยรถภาคสมัครใจเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ทำประกันภัยเป็นบริษัทเดียวกันเพราะหากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด การเคลมค่าสินไหมไหมทดแทนจะสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการติดต่อบริษัทประกันภัย รวมทั้งขอให้ตรวจสอบวันหมดอายุของกรมธรรม์ด้วย ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยตลอดเวลา

สำหรับกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเสียหายจากการที่มีบุคคลมาหลอกขายประกันภัยรถยนต์ โดยให้ผู้เสียหายโอนเงินให้ แต่ไม่นำไปดำเนินการจัดทำประกันภัย สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการร้องทุกข์ร่วมกับผู้เสียหาย ในความผิดฐานกระทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปราม และสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุหลายแห่ง ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และสำนักงาน คปภ. ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือจากกรณีที่เกิดขึ้น เลขาธิการ คปภ. กล่าว.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด