ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการยกย่องจากธปท.ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทย

อังคาร ๐๑ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๕:๐๗
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ขวา) ในฐานะที่ธนาคารกรุงเทพมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศหลายโครงการ โดยเฉพาะการร่วมพัฒนาและผลักดันให้ภาคธุรกิจใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (National Payment Message Standard หรือ NPMS) รวมถึงการสนับสนุนงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการใช้งานมาตรฐาน NPMS ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศในอนาคต โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นในงานสัมมนา BOT Conference on Thailand’s Payment 2015 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘ผนึกกำลังผลักดันเศรษฐกิจไทย ก้าวสู่ Digital Economy’

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด