ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ร่วมกับภาคี “เครือข่ายอนาคตไทย”

อังคาร ๐๑ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๒:๑๖
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับภาคี “เครือข่ายอนาคตไทย” รวม 77 องค์กร เปิดตัวโครงการรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามในสังคม โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนาได้เยี่ยมชม บูธธนาคารไทยพาณิชย์ และคุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้ ในส่วนของธนาคารจะร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “อย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม” เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยตระหนักถึงการออมเงิน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด